Viherpalveluohjelma: kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt 2015-2025

Tähän selvitykseen sisältyvät kaupungin tarjoamat urheiluun, pelaamiseen ja pelailuun tarkoitetut kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt. Palveluiden järjestämisen yleisenä tavoitteena on parantaa asukkaiden virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä ympäristön viihtyisyyttä. Ohjelmoinnin tavoitteena on palveluiden tasapuolisuuden turvaaminen sekä palveluiden yleisestä laatutasosta huolehtiminen siten, että hallintokuntarajat eivät vaikuta käyttökokemuksiin.

Lue ohjelma täältä.