Nimeä seurasi tai yhdistyksesi Järjestöedustamon ehdokkaaksi 25.11.2017 mennessä

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Järjestöedustamo käynnistyi vuoden 2017 alussa Kumppanuustalo Artteli ry:n aloitteesta syntyneen Kumppanuus 2020 -ohjelmatyöskentelyn tuloksena. Ohjelman valmisteluun ja Järjestöedustamon perustamiseen on osallistunut noin 70 eri tamperelaista hyvinvointialan järjestöä. Ensimmäinen kokoonpano valittiin 14.12.2016 perustamiskokouksessa vaalilla.

Nimeä seurasi tai yhdistyksesi ehdokkaaksi 25.11.2017 mennessä.

Lisätietoa täältä:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/jarjestoedustamo.html

Julkaistu 09.11.2017