Tarjoa mahdollisuus kehittää tekemistä tamperelaisille lapsille ja nuorille

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö jakavat yhteensä 30 000 euroa lasten ja nuorten omaehtoisen toimintaan vuonna 2018. Toiminnalla halutaan tukea lasten ja nuorten itse ideoimaa tamperelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

Tarjoa mahdollisuus kehittää tekemistä tamperelaisille lapsille ja nuorille

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö jakavat yhteensä 30 000 euroa lasten ja nuorten omaehtoisen toimintaan vuonna 2018. Toiminnalla halutaan tukea lasten ja nuorten itse ideoimaa tamperelaisille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

30 000 eurosta 15 000 euroa suunnataan 1.–10.-luokkalaisten koulupäivän aikana tapahtuvaan yhteisöllistä koulupäivää tukevaan toimintaan, 10 000 euroa kohdennetaan lasten ja nuorten vapaa-aikana tapahtuvaan toimintaan sekä 5 000 euroa jaetaan lasten ja nuorten liikkumista edistävään toimintaan sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla. Yhdelle toiminnalle voidaan myöntää enintään 1000 euroa. Toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa tulee olla lasten ja nuorten itse mukana.

Tukea annetaan lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018 aikana. Toiminnan tai tapahtuman tulee olla jotain sellaista, mikä tuottaa iloa ja äksöniä tamperelaisille lapsille ja nuorille.

Masseista mahiksia -päivä on tiistaina 23.1.2018 Monitoimitalo 13:ssa

Lapsista ja nuorista koostuva raati valitsee hakemusten perusteella jatkoon menijät Masseista mahiksia -päivään. Massesista mahiksia –päivän takana on ajatus osallistuvasta budjetoinnista, jossa lapset ja nuoret otetaan mukaan taloutta koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Masseista mahiksia -päivässä jatkoon valitut toimintarahan hakijat esittelevät ideoitaan. Tapahtuman päätteeksi lasten ja nuorten raati jakaa 30 000 euroa ideoiden kesken. Myös paikalle kutsuttavilla lapsilla ja nuorilla eri kouluista on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin äänestämällä omia suosikkejaan.

Hakukriteerit: koulupäivän aikana tapahtuva toiminta

Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään koulupäivän aikana järjestettävään yhteisölliseen toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018 aikana. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Ryhmä tulee koostua 7–16-vuotiaista oppilaista. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta, mutta toimintaa voi suunnitella vaikka koko luokan voimin. Toiminnan tulee tukea oman koulun yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Huom! Tukea ei myönnetä koulun perustoimintaan, luokkaretkiin tai leirikouluihin.                            

Hakukriteerit: lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta sekä lasten ja nuorten liikunnan edistäminen

Rahaa voi hakea lapsille tai nuorille järjestettävään toimintaan tai tapahtumaan, joka järjestetään vuoden 2018 aikana. Tärkeää on, että toiminnan tai tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat lapset ja nuoret itse mukana. Ryhmä tulee koostua 7–29-vuotiaista lapsista tai nuorista (väh. 3 hlö). Toiminnan tulee suuntautua tamperelaisiin lapsiin tai nuoriin.

Huom! Tukea ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, järjestöjen perustoimintaan, laite- tai kalustohankintoihin, luokkaretkiin tai leirikouluihin

Lasten ja nuorten toimintarahan haku on 13.11.–8.12.2017. 

Lasten ja nuorten toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Ryhmällä tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen (esim. ohjaaja, opettaja, huoltaja). Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen sekä laatii toiminnan järjestämisen jälkeen raportin tapatumasta ja avustuksen käytöstä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Mikäli halkijana on lasten ja nuorten oma työryhmä ilman vastuuaikuista, ryhmällä on mahdollisuus saada nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajan tukea toiminnan järjestämiseen.

Hakulomake: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14846/lomake.html

kuvaa ja ääntä sisältävät liitteet: nuorisopalvelut@tampere.fi

www.nuortentampere.fi/masseistamahiksia

Kaipaatko lisää tietoa? Tulemme mielellämme kertomaan lisää toimintarahasta ja Masseista mahiksia -päivästä!

Ota yhteyttä:

Laura Siren

liikunta- ja nuorisoyksikkö

mediasihteeri

p. 040 800 4488

laura.siren@tampere.fi

Lisätiedot:

Harri Jurvela

kasvatus- ja opetuspalvelut

kehittämispäällikkö

p. 040 806 2829

harri.jurvela@tampere.fi

Päivi Laukamo

liikunta- ja nuorisoyksikkö

ts. Johtava koordinaattori

p. 050 528 7368

päivi.laukamo@tampere.fi

Julkaistu 09.11.2017