Liikkuva koulu Tampere                                                    

Liikkuva koulu Tampere on osa valtakunnallista Liikkuva koulu –ohjelmaa ja sen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuvan koulun tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä.

Liikkuva koulu Tampereen keskeisimpänä ajatuksena on vahvistaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Tavoitteena on aktiivinen koulupäivä, joka myös tarjoaa eväitä aktiiviseen elämäntapaan. Liikkuva koulu Tampere herättelee pohtimaan lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä tekijöitä ja seurauksia. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja pyrkii lisäämään liikunnallista toimintakulttuuria kouluyhteisöön. Ohjelmassa pyritään luomaan toimintamalleja ja ohjeita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden toteuttamiseksi liikunnallisten periaatteiden mukaan.

Ohjelman tavoitteita toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan kanssa. Myös kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Liikkuvan koulun toimintojen toteuttamisessa. Ohjelman toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Varalan Urheiluopiston ja UKK-instituutin sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu HLU:n kanssa.

Lisätietoa löydät täältä.