Kaupunkistrategia

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamista suuntaa kaupunkistrategia Yhteinen Tampere - näköalojen Tampere. Kestäviä kulkutapoja - pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä - halutaan sujuvoittaa. Tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä niin, että niiden yhteenlaskettu kulkutapaosuus on 34 prosenttia vuonna 2016. Vuonna 2012 kävelyn osuus oli 25 % ja pyöräilyn 6 %.

Keskustan ja aluekeskusken saavutettavuutta parannetaan rakentamalla pyöräilyn ja kävelyn laatukäytäviä ja pyöräpysäköintialueita. Myös keskustan pyöräily- ja kävelyverkkoa täydennetään ja esteettömyyttä parannetaan.

Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Lisätietoa löydät täältä.